Ракочий Я. В., Борис А. М. Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини

УДК 726. 477

Я. В. Ракочий, А. М. Борис
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОНТОЛОГІЯ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ АТРИБУТІВ У САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ГАЛИЧИНИ

© Ракочий Я. В., Борис А. М., 2015

У статті зроблено спробу підсумувати досвід пошуків та утвердження українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини рубежу ХІХ–ХХ ст., в якому ключову роль відіграла творчість архітектора Василя Нагірного. Окреслено основні прийоми, розроблені галицькими архітекторами того часу, для вираження української національної, конфесійної та культурно-цивілізаційної ідентичності.
Ключові слова: сакральні споруди, національна ідентичність, Василь Нагірний.

Кількість посилань 6