Кінаш Р. І., Гук Я. С. Методика обчислення нормативних площ зовнішнього водовідведення даху для території Закарпатської області

УДК 624.012

Р. І. Кінаш, Я. С. Гук*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
Ужгородський національний університет,
*кафедра міського будівництва і господарства

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПЛОЩ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДАХУ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Кінаш Р. І., Гук Я. С., 2015

Наведено методику обчислення нормативних площ даху систем зовнішнього водовідведення з підвісними лійками, що зароблені в конструкцію даху або встановлені в надкарнізних лотках, з використанням результатів 125-річних (1889–2014 рр.) спостережень за опадами на 9 метеостанціях Закарпатської області.
Ключові слова: річні опади, рідкі і змішані опади, абсолютний добовий максимум опадів, метеостанції, висоти, висотно-опадові коефіцієнти, лійки, дахи.

Кількість посилань 20