Артеменко О. І., Пасічник В. В., Єгорова В. В. Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень

УДК 004.9

О. І. Артеменко1, В. В. Пасічник2, В. В. Єгорова2
1Буковинський університет м. Чернівці,
кафедра автоматизованих систем управління.
2Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра інформаційних систем та мереж.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
© Артеменко О. І., Пасічник В. В., Єгорова В. В., 2015

Стаття подана у формі аналітичного огляду новітніх інформаційних технологій в сфері туризму. Автори подають характеристику найвагоміших досліджень, які проводять у провідних лабораторіях з проблематики електронного туризму провідні спеціалісти галузі. Проведено аналіз результативності досліджень та виявлено низку актуальних завдань у сфері інформаційних технологій, зорієнтованих на галузь туризму, які потребують виконання.
Ключові слова: туризм, інформаційні технології, е-туризм, системи супроводу подорожі, системи підтримки прийняття рішень, мобільні інформаційні технології.
The article has the form of an analytical review of new information technologies in tourism. The author presents the most important characteristics of the research made by leading specialists in e-tourism industry. The analysis of the impact of research works is made and a number of urgent problems in IT-oriented tourism sector are found.
Key words: tourism, information technology, e-tourism, in-trip systems, decision support systems, mobile information technology.

Література – 73