Василюк А.С, Басюк Т. М. Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів

УДК 004.021

А. С. Василюк, Т. М. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ УНІТЕРМІВ
© Василюк А. С, Басюк Т. М., 2015

Описано означення параметрів унітермів. Наведено алґоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано математичну модель. Цю модель мінімі¬зовано і побудовано. Досліджено алґоритм обчислення параметрів унітермів.
Ключові слова: унітерм, алгоритм, математична модель, геометричні параметри.

This article is about determination of properties of unitherms. The algorithm of calculating geometrical parameters of unitherms is introduced. The mathematical model is synthesized. This model is then minimized and built. The algorithm of calculating geometrical parameters of unitherms is probed into.
Key words: unitherm, algorithms, mathematical model, geomentrical parameters.

Література – 7