Дронюк І. М., Федевич О. Ю. Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі експериментальних даних середовища wireshark

УДК 004.942:004.772

І. М. Дронюк, О. Ю. Федевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління.

АНАЛІЗ ТРАФІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ СЕРЕДОВИЩА WIRESHARK
© Дронюк І. М., Федевич О. Ю., 2015

Проаналізовано трафік комп’ютерних мереж, отриманий за допомогою аналізатора мережевих протоколів Wireshark. Спостереження проводилось за такими показниками: сумарна кількість пакетів, середня кількість пакетів, середній розмір пакета та середня швидкість передавання пакетів. Отримані дані використовуються для перевірки теоретичних моделей.
Ключові слова: трафік, комп’ютерна мережа, аналізатор мережевих протоколів, швидкість передачі даних.

This article analyzes the changes in traffic networks, obtained via Wireshark network protocol analyzer. Observations have been conducted by the following parameters: the total number of packets, the average number of packets, average packet size and average bit rate packages. The received data is used to test theoretical models.
Key words: traffic, computer network, network protocol analyzer, bit rate.

Література – 10