Ковалик М. І., Камінський Р. М. Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android

УДК: 004.451.45, 004.451.8

М. І. Ковалик, Р. М. Камінський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ ANDROID
© Ковалик М. І., Камінський Р. М., 2015

Описано головні способи взаємодії між сервісами та активностями у системі Android. Описано переваги і недоліки кожного з підходів, а також ситуації, коли конкретний підхід найоптимальніший.
Ключові слова: активність, інтент, багатоканальний приймач, міжпроцесна взаємодія.

The main ways of interaction between Services and Activities in Android are described in the article. Advantages and disadvantages of each approach are described. The situations where a particular approach is most appropriate are dealt with.
Key words: Service, Activity, Intent, BroadcastReceiver, Interprocess Communication.

Література – 8