Литвин В. В., Гопяк М. Я. Апроксимація достовірності інформаційних об’єктів онтології предметної області на основі поліноміальних сплайнів

УДК 004.89

В. В. Литвин, М. Я. Гопяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АПРОКСИМАЦІЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ОНТОЛОГІЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ
© Литвин В. В., Гопяк М. Я., 2015

Запропоновано метод апроксимації коефіцієнта достовірності інформаційних об’єктів онтологій предметної області на основі поліноміальних сплайнів. Розроблений метод дає змогу видаляти зайві об’єкти онтології, межа достовірності яких нижча від певного наперед заданого порогу.
Ключові слова: онтологія, апроксимація, достовірність, сплайн, база знань.

The method of coefficient approximation of information objects domain ontologies reliability is proposed in the article. This method is based on polynomial splines. It makes it possible to remove unnecessary ontology objects that possess the reliability limit below a certain pre-specified point.
Key words: ontology approximation, reliability, spline, knowledge base.

Література – 20