Висоцька В. А. Особливості моделювання синтаксису речення слов’янських та германських мов за допомогою породжувальних контекстно-вільних граматик

УДК 81:004.93

В. А. Висоцька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИСУ РЕЧЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНИХ ГРАМАТИК
© Висоцька В. А., 2015

Описано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природно-мовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, інформаційна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and the synthesis of texts in the natural language.
Key words: generative grammar, structured scheme sentences, information linguistic system.

Література – 68