Демчук А. Б. Використання асоціативних правил для вироблення знань з побудови тифлокоментарів

УДК 004.032.6

А. Б. Демчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЗНАНЬ З ПОБУДОВИ ТИФЛОКОМЕНТАРІВ
© Демчук А. Б., 2015

Описано розроблення математичного забезпечення процесу тифлокоментування відеоконтенту за асоціативними правилами. Це дало змогу формалізувати побудову відеоконтенту для осіб з вадами зору.
Ключові слова: тифлокоментування, аудіодескрипція, асоціативні правила, відеоконтент, інформаційні технології, відеоконтент для осіб з вадами зору.

The development of mathematical support process of typhlocomment video content through the use of of associative rules is discribed. This made it possible to formalize the construction of video content for people with visual impairments.
Key words: typhlocomment, audiodescription, association rules, videocontent, IT, videocontent for sightless.

Література – 4