Кісь Я. П., Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Фольтович В. М. Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних

УДК 004.738.5

Я. П. Кісь, В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун, В. М. Фольтович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж.
застосування контент-аналізу

для опрацювання ТЕКСТОВИХ МАСИВІВ ДАНИХ
© Кісь Я. П, Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Фольтович В. М., 2015

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: контент, аналіз контенту, інформаційний ресурс, система управління контентом.

This article presents the content analysis techniques for online newspapers. The model describes the processing of information resources in content analysis and simplifies automation technology of content management. In this paper the basic problem of the syntactic and semantic analysis of content and functionality of content management services is analysed.
Key words: content, analysis of content, information resource, content management system.

Література – 10