Кушнірецька О. І., Кушнірецька І. І., Берко А. Ю. Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи

УДК 004.652

О. І. Кушнірецька1, І. І. Кушнірецька1, А. Ю. Берко2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК І ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
© Кушнірецька О. І., Кушнірецька І. І., Берко А. Ю., 2015

Описано семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи. Наведено пропозиції щодо семантичного структурування контенту науково-технічної інформаційної системи з явним структурованим представленням семантичних зв'язків між інформаційними об'єктами, що містяться в системі. Визначено основні складові математичної моделі онтології науково-технічної інформаційної системи для семантичного пошуку і зберігання науково-технічного інформаційного ресурсу.
Ключові слова: науково-технічна інформаційна система, семантичний пошук, науково-технічний інформаційний ресурс, зберігання науково-технічних інформаційних ресурсів, онтології.

This paper describes the semantic search and storage of data of scientific and technical information system. The proposals of semantic structuring of the content of scientific and technical information system with explicitly structured representation of semantic relations between information objects contained in the system have been presented. The main components of the mathematical model of ontology of scientific and technical information system for semantic search and storage of scientific and technical information resource have been determined.
Key words: scientific and technical information system, semantic search, scientific and technical information resources, storage of scientific and technical information resources, ontology.

Література – 11