Андруник В. А., Чирун Л.Б., Чирун Л. В. Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу

УДК 004.9

В. А. Андруник1, Л. Б. Чирун1, Л. В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
© Андруник В. А., Чирун Л. Б., Чирун Л. В., 2015

Нові інформаційні, телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІС-аналізу матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу.
Ключові слова: інформаційні технології, інтелектуальний аналіз даних, матеріально-технічне забезпечення.

New information, telecommunication technologies contribute to the optimization in the management of studies. In the article the author suggests the structure of IS analysis of support's guide.
Key words: information technology, data mining, logistical support.

Література – 21