Вінтоняк С. М., Кісь Я. П., Чирун Л. Б. Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом

УДК 004.738.5

С. М. Вінтоняк, Я. П. Кісь, Л. Б. Чирун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ
© Вінтоняк С. М., Кісь Я. П., Чирун Л. Б., 2015

Нові інформаційні технології сприяють оптимізації прийняття рішень у бізнесі. Запропоновано структуру побудови та спосіб практичної реалізації ІС надання послуг у ресторанному бізнесі.
Ключові слова: інформаційні технології, інтелектуальний аналіз даних, прийняття рішень у бізнесі.

New information technologies contribute to optimizing decision-making in business. In the article the structure and the practical implementation of information systems for providing services in the restaurant business are presented.
Key words: information technology, data mining, decision-making in business.

Література – 20