Грицик В. В., Грицик В. В., Зозуля А. М. Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі

УДК 004; 004.02;004.35;004.9

В. В. Грицик1, В. В. Грицик2, А. М. Зозуля 2.
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж.
2Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних У реальному часі
© Грицик В.В., Грицик В.В., Зозуля А.М., 2015

Досліджено базові системні структури синтезу складних систолічних систем опрацювання даних у задачах розв’язання паралельних алгоритмів апаратно-орієнтованих методів системних структур реалізації інформаційно-аналітичних систем реального часу.
Ключові слова: вплив паралельних інформаційних технологій.

The basic system structures of synthesis of complex systolic systems for data processing tasks by parallel algorithms are considered in this paper. These parallel algorithms are part of hardware-oriented methods for system structures of information and analytical systems in real time implementing.
Key words: Impact of parallel information technologies.

Література – 13