Іванущак Н. М., Пасічник В. В. Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз

УДК 004.942

Н. М. Іванущак1, В. В. Пасічник2
1Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж.

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО АНСАМБЛЮ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
© Іванущак Н. М., Пасічник В. В., 2015

Розроблено нову математичну модель генерування структури локальних комп’ютерних мереж та узагальнену модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, розв’язано задачу про стійкість мереж до випадкових та спрямованих атак.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, стохастичний граф, системи аналізу захищеності.

In this paper we have developed a new mathematical model for generating the structure of local computer networks and the generalized model for the evolution of network ensemble in conditions of destabilizing threat to solve the problem of the stability of networks to random and targeted attacks.
Key words: computer networks, stochastic graph, system security analysis.

Література – 9