Дорожні одяги

Солодкий С. Й.
Код: 978-617-607-826-5
Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 164 с. Формат 145 х 215 мм. М`яка обкладинка.
Ціна:138,00грн.
Weight: 0 кг

У навчальному посібнику подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування.
Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, європейський і світовий досвід проектування. Наведено приклад розрахунку конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу. Значну увагу приділено дорожнім та аеродромним одягам жорсткого типу, актуальність будівництва яких в Україні невпинно зростає. Автор посібника зробив спробу узагальнити сучасні тенденції і систематизувати великий матеріал щодо проектування дорожніх конструкцій як за
критеріями міцності, так і за критеріями морозозахисту та осушення. Після кожного розділу подано перелік наукової і нормативно-технічної літератури з певної проблематики.
Видання розраховано на студентів спеціальностей “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі” для ОКР “спеціаліст” і “магістр”.

Зміст

Вступ

Про автора