Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю., Зелінський І. Д. Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі

УДК 62-521:62-868:62-531.7

Р. В. Чубик, Ю. Ю. Скварок, І.Д. Зелінський*
Дрогобицький державний педагогічний університет,
кафедра машинознавства та основ технологій,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ АДАПТИВНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН ЗА КРИТЕРІЄМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ У ВІБРОКИП’ЯЧОМУ ШАРІ

© Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю., Зелінський І.Д., 2015

Розроблено методику керування динамічними параметрами керованих вібро¬приводів, для забезпечення стабілізації глибини проникнення механічних низькочастот¬них коливань в шари віброкип’ячого сипкого матеріалу робочого органа за власної резонансної робочої частоти адаптивної вібраційної технологічної машини.
Ключові слова: динамічні параметри, низькочастотні коливання, віброприводи, вібраційна технологічна машина.

The method of control dynamic parameters controlled vibrogear for stabilizing the depth of penetration of mechanical low-frequency oscillations in the layers of vibration boil loose material working body with its own operating frequency resonant vibration of adaptive technology machines.
Key words: dynamic parameters, low-frequency oscillations, vibrogear, adaptive technology machines.
Література – 13