Качмар Р. Я., Дмитрів М. О. Моделювання впливу конструктивних змін підвіски автопоїздів марки MAN в середовищі SOLIDWORKS

УДК 629.083

Р. Я. Качмар, М. О. Дмитрів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ЗМІН ПІДВІСКИ АВТОПОЇЗДІВ МАРКИ MAN В СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS

© Качмар Р. Я., Дмитрів М. О., 2015

Змодельовано півресору підвіски причіпа автопоїзда, показано небезпечні перерізи півресори та напруження, які виникають під час максимальних навантажень. Запро¬поновано для зменшення відмов встановити вставку між віссю і півресорою напів¬причіпа автомобіля.
Ключові слова: автопоїзд, причіп, ресора, відмова, пневмопідвіска, моделювання, програма SolidWorks.

Modeled spring suspension train trailer shown dangerous sections and spring tension arising during maximum load. A set of failures to reduce insertion between the axles and the trailer spring car.
Key words: road train, trailer, spring, breakage, air suspension, modeling, program SolidWorks.

Література – 3