Переклад як міжкультурна комунікація: англійська ↔ українська мови / Translation as Intercultural Communication: English ↔ Ukrainian

Бордюк Л. В.
Код: 978-617-607-851-7
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 128 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:98,00грн.
Weight: 0 кг

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок та умінь письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську. Особливу увагу звернуто на міжкультурну природу перекладу та його прагматичну спрямованість. Посібник
ознайомлює з основними положеннями теорії перекладу та містить різноманітні завдання, що сприяє засвоєнню матеріалу в аудиторії та під час самостійної роботи. Розглянуто міжкультурні паралелі та конкретні приклади перекладу автентичних текстів із різних галузей знання.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс теорії та практики перекладу.

Зміст

Передмова

Foreword

Про автора