Шкіль О., Каук В., Пуголовок К. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання

УДК 004.891

Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок
Харківський національний університет радіоелектроніки

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Шкіль Олександр, Каук Віктор, Пуголовок Костянтин, 2015

У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
Ключові слова: експертиза, якість матеріалів, дистанційне електронне навчання.

This paper presents the existing technology of materials expertise for distance e-learning. Bringing the rules and mechanisms that can reduce the time spent in the examination.
Key words: expertise, quality of materials, distance e-learning.

Література 3