Пасічник В., Шестакевич Т. Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання

УДК 004.942

Володимир Пасічник, Тетяна Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК У МОДЕЛЮВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

© Пасічник Володимир., Шестакевич Тетяна, 2015

Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу набуття освіти особою з особливими потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інформаційно-технологічний супровід, набуття освіти, особа з особливими потребами, контекстно-залежна граматика.

The article deals with inclusive educational processes for persons with special needs. The methodological basis for the formation of IT-support of inclusive education for persons with special needs was suggested. The IT-support model of education of persons with special needs was proposed.
Key words: inclusive education, IT support, education for persons with special needs, context-sensitive grammar.

Література 19