Пелещишин А., Трач О. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ

УДК 004.773.2

Андрій Пелещишин, Ольга Трач
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СПІЛЬНОТ ВНЗ

© Пелещишин Андрій, Трач Ольга, 2015

Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських спільнот ВНЗ.
Ключові слова: віртуальна спільнота, Інтернет, життєвий цикл.

The article analyzes the existing life cycles related to the life cycles of virtual communities and examined their characteristics. Based on analysis selected stages and areas of the life cycle of virtual communities. The stages carried out by the example of the students community of universities.
Key words: virtual communities, Internet, life cycle.

Література 18