Стефанович Т., Щербовських С. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу

УДК 004.912

Тетяна Стефанович, Сергій Щербовських
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ НАБОРУ ПРАВИЛ ДЛЯ УКРАЇНОМОВНОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТВОРЕННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕН В ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБІГУ

© Стефанович Тетяна, Щербовських Сергій, 2015

Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який ґрунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської політехніки.
Ключові слова: автоматизована обробка даних, відмінювання імен, Google Apps

The method for first name automatic declension that based on the creating of a set of rules with taking into account grammatical gender is advanced. The method is implemented based on Google Apps, as part of a test portal for administrative services that proposed for Lviv Polytechnic
Key words: automated data processing, name declination, Google Apps.

Література 6