Цифрова схемотехніка. Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комунікаційних систем

Максимович В. М. та ін.
Код: 978-617-607-870-8
Навчальний посібник / В. М. Максимович, А. Я. Горпенюк, Ю. М. Костів, Н. М. Лужецька. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 136 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:98,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто основи алгебри логіки, принципи функціонування та побудови комбінаційних та послідовнісних цифрових пристроїв, особливості сучасної елементної бази цифрової схемотехніки, застосування цифрових пристроїв для захисту інформації. Значну увагу звернено на розгляд принципів побудови генераторів псевдовипадкових чисел на елементах цифрової техніки та аналіз особливостей сучасних програмованих логічних інтегральних схем.
Для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за галуззю знань “Інформаційна безпека”.

Зміст

Вступ

Про авторів

Максимович Володимир Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій

Горпенюк Андрій Ярославович
кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації

Костів Юрій Михайлович
кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій

Лужецька Наталія Миколаївна
асистент кафедри безпеки інформаційних технологій.