Управління інноваційними проектами

За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Й. М. Петровича
Код: 978-617-607-900-2
Навчальний посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:140,00грн.
Weight: 0 кг

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами», на якій основані навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво». Структура навчального посібника узгоджена з викладенням основ проектного менеджменту, сформованих у міжнародних документах PMBoK. У ньому висвітлено основні теоретичні та прикладні питання, які повністю розкривають змістове наповнення навчальної дисципліни, що є важливим підґрунтям її опанування для студентів. Поглибленому засвоєнню навчального матеріалу сприятимуть також пропоновані питання для самоконтролю, тестові завдання та приклади виконання індивідуальних завдань.
Для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», буде корисним для аспірантів, викладачів і працівників проектних організацій, яких цікавлять сучасні проблеми управління інноваційними проектами.

Зміст

Вступ

Про авторів