До проблеми взаємодії природи і суспільства

У Видавництві Львівської політехніки вийшла друком друга частина навчального посібника «Інженерна екологія. Загальний курс».
Автори Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка присвятили другу книгу розгляду одинарних процесів, які є основою для природоохоронних технологій. Особливу увагу звернено на сорбційні процеси, адже саме вони дозволяють ефективно очищувати великі об’єми газових потоків та стічних вод. Описано мембранні процеси: мембранне розділення в залежності від чотирьох рушійних сил, а саме – тиску, концентрації, електричного потенціалу та температури. Подано хімічні процеси, які широко застосовуються під час очищення і дозволяють досягнути його високої ефективності. Подані основи біологічних методів очищення.
Погортати «Інженерна екологія: Загальний курс. Частина 1»