Астраханцев А. А., Вовк О. О. Аналіз ефективності застосування вейвлет-перетворення в стенографічних системах передавання даних

УДК 004.056

А. А. Астраханцев, О. О. Вовк
Харківський національний університет радіоелектроніки

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ В СТЕГАНОГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

© Астраханцев А. А., Вовк О. О., 2015

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.
Ключові слова: стеганографія, цифрові водяні знаки, вейвлет-перетворення, дискретне косинусне перетворення, область вбудовування.

Today embedding digital watermarks is one of the most effective means of protecting intellectual property. The paper made a comparative analysis of different wavelets, investigated under different coefficients of embedding and embedding in different sub bands for transformation methods for hidden data transmission using wavelets.
Key words: steganography, digital watermarking, wavelet transform, discrete cosine transform, embedding sub band.

Література – 20