Гринчишин Т. М. Формування та цифрове опрацювання сигналів ув комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами

УДК 004.716

Т. М. Гринчишин
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
Івано-Франківська філія, кафедра інформаційних технологій та програмування

ФОРМУВАННЯ ТА ЦИФРОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ З ВІДКРИТИМИ ОПТИЧНИМИ КАНАЛАМИ

© Гринчишин Т. М., 2015

Розглянуто розвиток сучасних комп’ютерних систем з відкритими оптичними інформаційними каналами, їх архітектуру та основні засади впливу завад та загасання оптичного сигналу. Запропоновано бісигнальний метод передавання оптичних даних, що дає змогу значно підвищити дальність передавання оптичних даних.
Ключові слова: оптичний канал, оптичний активний ретранслятор (ОАР), розподілена комп’ютерна мережа (РКМ).

In this article the development of modern computer systems with open optical information channels is described, considered building their architecture and basic principles of impact noise and attenuation of the optical signal were considered. A bisignal optical data transfer method that allows to significantly improve the range of optical data transmission is suggested.
Key words: optical channel, optical active repeater (UAR), distributed computer network (RCM).

Література – 7