Козлов П. Ю., Висоцька В. А., Чирун Л. Б. Сучасні технології управління Web-ресурсами в інформаційній системі аналізу сервісу цифрової дистрибуції

УДК 004.738.5

П. Ю. Козлов, В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ WEB-РЕСУРСАМИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АНАЛІЗУ СЕРВІСУ ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ

© Козлов П. Ю., Висоцька В.А., Чирун Л. Б., 2015

Проаналізовано технології та методи побудови систем цифрової дистрибуції, системи продажу електронного контенту. Досліджено послуги цифрової дистрибуції та програми, що реалізують інформаційні системи цифрової дистрибуції. Розроблено алгоритм глибокого пошуку продукції та вибору за побажаннями користувача, а також інформаційну систему цифрової дистрибуції з використанням додатку WinForms.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

The analysis technologies and methods of construction of digital distribution, sales analysis of existing systems of electronic content are conducted. Researched digital distribution services and programs that implement the information systems of digital distribution are researched. The algorithm of search products and deep selection for the wishes of the user are developed. The information system of digital distribution using WinForms application is developed.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems

Література – 22