Пасічник В. В., Артеменко О. І., Попик І. В. Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів

УДК 004.9

В. В. Пасічник1, О. І. Артеменко2, І. В. Попик 3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2Буковинський університет (м. Чернівці),
кафедра комп’ютерних систем і технологій,
3Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ГЕОІНФРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЗОРІЄНТОВАНІ НА ПОТРЕБИ РІЗНИХ ГРУП ТУРИСТІВ

© Пасічник В. В., Артеменко О. І., Попик І. В., 2015

Проаналізовано дослідження та розробки в галузі геоінформаційних технологій для планування подорожі та супроводу різних груп туристів. Сформовано класифікацію геоінформаційних технологій та основаних на них застосунків для різних задач і потреб туристів. Обґрунтовано доцільність створення геоінформаційного застосунку комплексної інформаційної підтримки туриста поєднанням інтелектуальних технологій аналізу даних із функціональними можливостями геоінформаційних систем.
Ключові слова: туризм, геоінформаційні технології, турист, рекомендаційна система, мобільний застосунок.

In this paper an analysis of researches and development in information technologies for planning trips and in-travel support for various groups of tourists was provided. It allowed forming the classification of GIS and applications based on these different problems and needs of different groups of tourists. The necessitate for development of geographic information technology tools was proved to provide personalization, optimization and support for tourist in all phases of his travel using mobile technologies of combined with GIS functionality.
Key words: tourism, GIS technologies, tourist, recommendation system, mobile application.

Література – 17