Назаркевич М. А., Сторож О. В., Клюйник І. І. Особливості розроблення інтерактивних електронних книг

УДК 004.056.5

М. А. Назаркевич1, О. В. Сторож1, І. І. Клюйник2,
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2 Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

© Назаркевич М. А., Сторож О. В., Клюйник І. І., 2015

Створення інтерактивної навчальної книги полягає у компонуванні тексту, зображення, інтерактивних елементів та додавання дій, які відбуватимуться унаслідок використання цих елементів. Проаналізовано інструментальні засоби розроблення інтерактивних електронних книг, які можна поділити на онлайн-сервіси, компілятори електронних книг та програмні редактори. Порівняно найзначущі параметри інструментальних засобів інтерактивних електронних книг та встановлено їх вагові коефіцієнти.
Ключові слова: інтерактивна книга, онлайн-сервіси, компілятори електронних книг, програмні редактори.

Creating interactive educational book consists in layout text, images, interactive elements and add actions that occur due to the use of these elements. The analysis of the development tools of interactive e-books, which can be divided into online services, e-book compilers and program editors. Comparison of the most significant parameters of tools and interactive e-book set of weights.
Key words: interactive books, online services, e-book compilers, software editors.

Література – 6