Литвин В. В., Гопяк М. Я., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій

УДК 004.89

В. В. Литвин, М. Я. Гопяк, О. В. Оборська, Р. В. Вовнянка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ

© Литвин В. В., Гопяк М. Я., Оборська О. В., Вовнянка Р. В., 2015

Розглянуто метод побудови інтелектуальних агентів з використанням онтологічного підходу. Здійснено класифікацію таких агентів з погляду їх функ¬ціонування на основі онтологій. Розроблено математичне забезпечення функціонування інтелектуальних агентів, яке ґрунтується на адаптивних онтологіях. Модель адаптивної онтології визначено як розвиток класичної моделі онтології додаванням ваг важливості понять та відношень, які зберігаються в онтології.
Ключові слова: адаптивна онтологія, база знань, інтелектуальний агент, ваги важливості понять та відношень.

In the article the problem of building intelligent agent whose knowledge base core is ontology has been solved. Classification of those systems according to their functioning has been done. For each class appropriate mathematical software has been developed. Intelligent agent models which functioning is based on the ontology has been investigated. The concept of adaptive ontology has been introduced. The model of adaptive ontology is considered as development of the classic model by adding importance weights of the concepts and relations that are stored in the ontology.
Key words: adaptive ontology, knowledge base, intelligent agent, the weight of importance of concepts and relationships.

Література – 20.