Голощук Р. О., Думанський Н. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес

УДК 004.9+004.588

Р. О. Голощук, Н. О. Думанський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

© Голощук Р. О., Думанський Н. О., 2015

Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, електронне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, електронний підручник, віртуальне навчальне середовище.

This work has considered a problem of distance education and involvement in its adaptive learning system. Also free and business systems of distance education are considered.
Key words: distance education, distance learning, e-learning, information and communications technology, electronic textbook, virtual learning environment.

Література 15