Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Федонюк А. А. Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження

УДК 007 : 304 : 001

Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, А. А. Федонюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНА ІНЖЕНЕРІЯ: ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Федонюк А. А., 2015

Науково обґрунтовано концепт “соціокомунікаційна інженерія”, окреслено об’єкт, предмет та методи дослідження нового виду інженерії, яка активно формується та є об’єктивно затребуваною у сучасному інформаційному суспільстві.
Ключові слова: соціальні комунікації, соціокомунікаційні процеси, соціальні мережі, соціокомунікаційна інженерія.

The authors describe a scientific substantiation of the concept “sociocommunications engineering”, outlines the object and purpose of the study a new type of engineering, which is actively formed and is objectively demanded in today's information society.
Key words: social communication, social institution, social engineering, sociocommunications engineering.

Література 51