Основи теоретичної хімії

Яворський В. Т.
Код: 978-617-607-907-1
Підручник. Третє видання, доповнене та доопрацьоване. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 380 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:130,00грн.
Weight: 0 кг

Висвітлено найважливіші теоретичні положення хімії як науки, яка займає центральне місце у системі природничих наук, і її значення є головним у хімічних і нехімічних технологіях, енергетиці, медицині, системах захисту довкілля тощо. Викладено основні поняття, терміни, визначення та закони хімії; питання теорії будови атома та хімічного зв’язку; енергетичні, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій та стану рівноваги. Розглянуто властивості розчинів, теорія електролітичної дисоціації речовин, питання гідролізу речовин, окисно-відновних та електрохімічних процесів, корозії металів. Систематизовано дані про комплексні сполуки. Наведено приклади розрахунку важливих показників перебігу хімічних процесів. Матеріал викладено відповідно до Державного стандарту “Елементи хімічні та речовини прості” (ДСТУ 2439-94).
Для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків.

Зміст

Передмова

Про автора