Ідеї раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України XVII – першої половини XVIII ст.

Антонюк Г. Д.
Код: 978-617-607-857-9
Монографія / За науковою редакцією д-ра пед. наук, проф. Б. І. Шуневича. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 496 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:262,00грн.
Weight: 0 кг

Простежено становлення просвітницьких ідей в освітньому просторі України XVII–XVIIІ ст. Ідеї Просвітництва, теоретичною базою якого був раціоналізм, опертий на логіко-дискурсивне мислення, утверджувалися у непростих умовах конфронтації з греко-візантійською освітньою культурою, характерними ознаками якої був традиціоналізм і консерватизм, неприйняття здобутків західноєвропейської освіти та науки. Ідеї Просвітництва у первісній формі ренесансно-гуманістичних тенденцій утверджувалися у навчальних закладах різної конфесійної спрямованості, а далі свій найбільший розвиток отримали в освітній діяльності Києво-Могилянської академії, зокрема під час викладання дисциплін філософського та богословського циклу. Аналіз ранньо-просвітницьких ідей українського освітнього простору XVII–XVIII ст. проведено на основі перекладених з латинської мови курсів, які викладали у КМА та інших навчальних закладах, що діяли на території України у зазначений період.
Для студентів, аспірантів, фахівців у галузі історії вітчизняної педагогіки, освіти, науки.

Зміст

Вступ

Про автора