Львівська політехніка повертає історії ще одне ім'я свого випускника. Григорій Пежанський

Григорій Пежанський (1860–1925) – інженер-архітектор і громадський діяч, випускник Львівської політехнічної школи. Автор низки будівель у Львові, Бродах, Сокалі, зокрема гімназій, семінарій, бібліотек, стадіонів. Внесок цього маловідомого досі чи, радше, несправедливо забутого архітектора у розвиток фізичної культури Галичини висвітлюють на сторінках цієї книжки автори Ігор Савицький та Олесь Нога.