Physics Lab Manual for Foreign Students :: Вказівки до лабораторних робіт з фізики для іноземних студентів

За ред. І. Є. Лопатинського
Код: 978-617-607-974-3
Навчальний посібник / І. Є. Мороз, М. С. Каркульовська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 104 с. Формат 210 х 297 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:120,00грн.
Weight: 0 кг

Подано інструкції до лабораторних робіт із розділів загальної фізики “Механіка”, “Термодинаміка”, “Електрика” та “Оптика”. Кожна робота містить короткий теоретичний матеріал, опис вимірювальних пристроїв та послідовність виконання завдань. Виокремлені сторінки із таблицями для результатів вимірювань та розрахунків, а також шаблони для розрахунків дають змогу використовувати цей посібник як робочий зошит. Докладно описано порядок оформлення звіту, правила техніки безпеки та поведінки у навчальних лабораторіях. Наведено основні питання теорії похибок.
Для студентів, що навчаються в Національному університеті “Львівська політехніка” англійською мовою.

The Lab Manuals for such fields of Physics as Mechanics, Thermodynamics, Electricity, and Optics are presented. Each manual includes brief theory, description of the measuring devices as well as experimental procedure. Specially designed pages containing observation tables and formulas allow one to use this manual as workbook. Report Format and Educational Lab Safety Rules are described in details. Some questions of Error Analysis are presented.
For students of National University Lviv Polytechnic who takes Physics in English.

Contents

Introduction