Дискретна математика. Практикум

Манзій О. С. та ін.
Код: 978-617-607-990-3
Навчальний посібник / О. С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець, Н. В. Чарковська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 212 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:110,00грн.
Weight: 0 кг

Навчальний посібник містить теоретичні відомості з чотирьох розділів: “Теорія множин”, “Комбінаторика”, “Алгебра логіки” та “Теорія графів”. Наприкінці кожного розділу подано перелік типових теоретичних запитань для самоконтролю та практичні завдання, виконання яких дає можливість закріпити теоретичні знання та набути навички їх практичного застосування. Містить відповіді або вказівки до усіх практичних завдань для самостійної роботи. Зважаючи на велику кількість запропонованих варіантів практичних завдань для самостійної роботи студентів, навчальний посібник можна використовувати для формування контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, а відповіді роблять його корисним під час самостійного опрацювання матеріалу студентами, що навчаються за індивідуальним графіком.

Зміст

Передмова