Тревого І., Денисов О. Діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2011–2016 рр

УДК 528.4

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ
У 2011–2016 рр.

І. Тревого – президент УТГК,
О. Денисов – вчений секретар ЗГТ УТГК

Ключові слова: товариство, діяльність, захист галузі, важливі події.

Література – 26

Діяльність Українського товариства
геодезії і картографії у 2011–2016 рр.
І. Тревого, О. Денисов

Наведено інформацію про всі види діяльності Українського товариства геодезії і картографії у 2011–2016 рр.

Деятельность Украинского общества
геодезии и картографии в 2011–2016 гг.
И. Тревого, А. Денисов

Приведена информация о всех видах деятельности Украинского общества геодезии и картографии в 2011–2016 гг.

The activities of the Ukrainian Society
of Geodesy and Cartography in 2011–2016 years
I. Trevoho, O. Denisov

The provides information on all the activities of the Ukrainian Society of Geodesy and Cartography in 2011–2016 years.