Тревого І., Ковтун В. Десять років співпраці з Українським товариством геодезії і картографії

УДК 528

ДЕСЯТЬ РОКІВ СПІВПРАЦІ
З УКРАЇНСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

І. Тревого
Українське товариство геодезії і картографії
В. Ковтун
Дочірнє підприємство “Укргеодезмарк” ПАТ “Київметробуд” Державної корпорації “Укрметротунельбуд”

Ключові слова: моніторинг, інженерно-геоде¬зичні, маркшейдерські роботи, деформації
ЛІТЕРАТУРА – 4

Десять років співпраці
з Українським товариством геодезії і картографії
І. Тревого, В. Ковтун

Висвітлено досвід плідної співпраці з УТГК у наданні різноманітних інженерних послуг у галузі проектування та будівництва, інженерної геодезії, маркшейдерії та топографії.

Десять лет сотрудничества
с Украинским обществом геодезии и картографии
И. Тревого, В. Ковтун

Изложен опыт плодотворного сотрудничества с УТГК в предоставлении различных инженерных услуг в области проектирования и строительства, инженерной геодезии, маркшейдерии и топографии.

10 years cooperation with USGC
I. Trevoho, V. Kovtun

The experience of fruitful cooperation with USGC in a variety of engineering services in design and construction, engineering geodesy, vine surveying and topography.