Ревенчук Ілона, Шатовська Тетяна, Чуприна Анастасія. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти

УДК 378.046
Ілона Ревенчук, Тетяна Шатовська, Анастасія Чуприна
Харківський національний університет радіоелектроніки
МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОГРАМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
© Ревенчук Ілона, Шатовська Тетяна, Чуприна Анастасія, 2016
Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм – допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність процесу навчання шляхом регулярного збирання, аналізу і використання інформації для своєчасного прийняття рішень, забезпечення підзвітності, а також є основою для оцінювання і вдосконалення цих програм.
Ключові слова: модель моніторингу, безперервне навчання, післядипломна освіта, планування, проведення оцінювання й удосконалення програм.
The article presents the practice model for monitoring of LLL programme planning and implementation. The objectives of LLL monitoring model is to help organizations track the progress and achievements of the programmes by regularly collecting, analyzing and using information to assist timely decision making, ensure accountability, and provide the basis for evaluation and improvement.
Key words: monitoring model, lifelong learning, postgraduate education, program planning, implementation, appraisal and improvement.
I. Revemchuk, T. Shatovska, A. Chupryna
Kharkiv National University of Radioelectronics
QUALITY ASSURANCE MONITORING MODEL
FOR LIFELONG LEARNING
Література – 5.