Щербак Наталія. Метод оцінювання якості тестових завдань

УДК 004.85
Наталія Щербак
Запорізький національний технічний університет
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
© Щербак Наталія, 2017
Розроблено метод оцінювання якості тестових завдань, оснований на експертних оцінюваннях показників якості тестового завдання. Отримано результати моделювання нейронної мережі для розв’язання задачі класифікації тестових завдань з оцінювання якості. Вибрано структуру мережі, підготовлено навчальну послідовність і проведено настроювання (навчання) нейронної мережі. Побудовано математичну модель і проаналізовано її .
Ключові слова: тестові завдання, оцінювання якості, показники якості, нейронна мережа, одношаровий персептрон.
The method for test tasks quality assessment based on expert assessments of test tasks quality indexes has been developed. The single-layer perceptron simulation for test tasks quality assessment problem solving has been conducted. The network structure has been chosen, the training sequence has been prepared and the neural network training has been carried out. The mathematical model has been built and its analysis has been conducted.
Key words: test tasks, quality assessment, quality indexes, neural network, single-layer perceptron.
Natalia Shcherbak
Zaporizhzhya National Technical University,
TESTS TASKS QUALITY ASSESSMENT METHOD
Література – 19.