Вінтоняк С. М., Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А. Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор

УДК 004.9
C. М. Вінтоняк1, М. В. Коробчинський2, Л. Б. Чирун1, В. А. Висоцька1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ АМАТОРСЬКИХ СПОРТИВНИХ ІГОР
© Вінтоняк С. М., Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А.,2016
Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.
Ключові слова: інтелектуальний, інформаційний, система, спортивні, соціальні, мережі, перевірки, аналіз, Інтернет-портал.
The aim is the development of social networking Web portal for building not only social activities and ties, but also for the development and promotion of active lifestyle among people at all ages and status. The key objectives of the information system development through building of an objective tree have been identified. UML modeling of the system was fulfilled by building of diagrams such as: USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, also the problem and tasks have been set. The website based on the system analysis of the subject area has been created, error analysis has been performed, all the defects have been detected and removed.
Key words: intellectual, information, system, sport, social, network, validation, analysis, Internet portal.
Література – 44