Кордіяк Д. А., Шаховська Н. Б. Аналітичний огляд мобільних медичних діагностичних систем

УДК 004.9
Д. А. Кордіяк, Н. Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОБІЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ
© Кордіяк Д. А., Шаховська Н. Б., 2016
Проаналізовано існуючі мобільні медичні діагностичні системи. Показано, що існуючі системи по-різному ефективні та мають різну ефективність застосування. Обґрунтовано вибір розумного годинника Apple Watch як мобільного медичного пристрою.
Ключові слова: медична система, діагностична система, AppleWatch.
Existing mobile medical systems have been analyzed. It has been demonstrated that the existing systems are effective in different ways and have different efficacy. The choice of smart watch Apple Watch as a mobile medical device has been substantiated.
Key words: medical system, diagnostic system, Apple Watch.
Література – 20