Пасічник В. В., Савчук В. В., Єгорова О. І. Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях

УДК 004.735: 004.725
В. В. Пасічник1, В. В. Савчук1, О. І. Єгорова2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2Мукачівський державний університет,
кафедра природничих дисциплін та інформаційних технологій
МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В ПРИМІЩЕННЯХ
© Пасічник В. В., Савчук В. В., Єгорова О. І., 2016
Проаналізовано техніку та інформаційні технології позиціонування користуваць¬кого комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях. Проаналізовано можливості технологій позиціонування комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях під час навігації користувача по території таких туристичних об’єктів, якими є замки, музеї, галереї та пам’ятки архітектури. Популярна технологія визначення місцерозташування користувача, якою є GPS (англ. Global Positioning System), недостатньо якісно працює в умовах закритих приміщень та будівель. Найпопулярнішими альтернативними інфор¬ма¬ційними технологіями позиціонування в замкненому просторі сьогодні є Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC та технології, які ґрунтуються на опрацюванні відповідних візуальних зображень. Проаналізовано зазначені технології, особливостей їх функціонування, а також переваги та недоліки в контексті використання в умовах різнотипових закритих приміщень. У результаті дослідження було визначено прототипи технологій позиціону¬вання та навігації туристів, які використовуватимуть автори статті при створенні інтелектуальної проблемно-орієнтованої системи “Мобільний інформаційний асистент туриста” (МІАТ).
Ключові слова: туризм, техніки позиціонування, навігація в приміщенні, МІАТ, Wi-Fi-позиціонування, Indoor GPS, мобільні технології, телекомунікації.
The article is devoted to the indoors positioning technology and user mobile positioning devices. The possibilities of computer technology of indoors positioning of the device when navigating the user through the territory of tourist sites, which are castles, museums, galleries and architectural monuments have been described. Popular positioning technology, which is a GPS (Global Positioning System) is not fully operating in indoor environment and buildings. The most popular alternative information technologies of positioning in confined spaces are now the Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC and technology, based on the relevant processing of visual images. The article shows the analysis of these technologies, the characteristics of their operation, and the advantages and disadvantages in the context of use in different types of indoor environment. The defined prototype of technologies of positioning and navigation of tourists which the authors propose to use in the creation of intellectual problem-oriented system “Mobile information assistant of the tourist” (MIAT) has been described in the article.
Key words: tourism, positioning techniques, indoor navigation, MIAT, Wi-Fi positioning, Indoor GPS, mobile technology, telecommunication.
Література – 41