Шулькевич Т. В., Селін Ю. М. Математичний апарат для прогнозування аномальних припливів (цунамі)

УДК 519.2 + 504
Т. В. Шулькевич1, Ю. М. Селін2
1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра АСОІУ,
2 Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
АНОМАЛЬНИХ ПРИПЛИВІВ (ЦУНАМІ)
© Шулькевич Т. В.,Селін Ю. М., 2016
Описано можливий підхід щодо моделювання екологічних процесів, а саме аномальних приливів (цунамі). Запропонований математичний апарат на основі статистичних методів містить приховані моделі Маркова, лінгвістичне моделювання та метод подібних траєкторій.
Ключові слова: екологічні процеси, анормальні приливи, цунамі, моделювання, математичний апарат, приховані марковські моделі, лінгвістичне моделювання, метод подібних траєкторії.
The paper contains the description of the feasible approach to modeling of environmental processes, namely abnormal tidal (tsunami). The suggested mathematical apparatus is based on the statistical methods and comprises hidden Markov models, linguistic modeling and similar trajectories method.
Key words: environmental processes, abnormal tidal, tsunami, modeling, mathematical apparatus, hidden Markov models, linguistic modeling, linguistic modeling, similar trajectories method.
Література – 6.