Шулима О. В., Шендрик В. В., Шестак М. О. Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.

УДК 004.652
О. В. Шулима, В. В. Шендрик, М. О. Шестак
Сумський державний університет,
кафедра комп’ютерних наук
ПОБУДОВА СХОВИЩА ДАНИХ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
© Шулима О. В., Шендрик В. В., Шестак М. О., 2017
Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.
Ключові слова: концептуальна модель, база даних, сховище даних, система підтримки прийняття рішень, альтернативні джерела енергії, розподілена енергетична система.
This paper discusses the problems that arise when working with disparate data sources using database. The model of data warehouse is presented as way of integrating and processing data from disparate sources while creating a decision support system for the design of distributed energy systems.
Key words: conceptual model, database, data warehouse, decision support system, renewable energy system, distributed energy system.
Література – 15.