Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою)

Бондарчук М. К., Алєксєєв І. В.
Код: 978-966-941-019-1
Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 268 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:160,00грн.
Weight: 0 кг

Наведено теоретико-методичні аспекти механізму управління санацією на підприємствах, у комерційних банках і страхових компаніях; ознайомлення зі сутністю фінансової санації підприємств, принципами антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств; опрацювання форм та правил фінансування санації підприємств, фінансових джерел санації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства підприємств; уміння визначати методи контролінгу для санації підприємств та створювати систему раннього попередження і реагування у різних суб’єктів господарювання, оцінювати перспективи та ризики в разі її створення.
Матеріал викладено українською та англійською мовами з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
Для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

Зміст

Вступ