Менеджмент: графічна і таблична візуалізація

Кузьмін О. Є. та ін.
Код: 978-966-941-039-9
Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. Третє видання, виправлене та доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 208 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:95,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто теоретичні аспекти науки “Менеджмент” згідно з програмами курсів “Менеджмент” (“Основи менеджменту”) для студентів галузей знань “Управління і адміністрування”, “Міжнародні відносини” (спеціальність “Міжнародні економічні відносини”). Лекційні викладки для кращого розуміння, якіснішого сприйняття та наочності вдало доповнені і компактно представлені за допомогою таблично-графічних засобів. У посібнику логічно, послідовно і грамотно подано взаємозв’язок основних термінів за темами дисципліни. Теоретичний матеріал дає цілісне уявлення та розуміння про предмет, уможливлює частково апробувати навички і застосувати управлінський інструментарій у прикладному аспекті. Опанування класичних тем доповнено цікавою та корисною інформацією у додатках (зокрема, наведені методичні рекомендації для курсового проектування).
Для студентів стаціонарної, дистанційних (заочна, екстернат тощо) форм навчання та самостійного опрацювання, а також для викладачів ВНЗ, керівників, підприємців, тренерів курсів, практиків тощо.

Зміст

Загальні положення

Про авторів